This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

KÖP 3 OLJOR OCH FÅ DEN BILLIGASTE TIL 50% RABATT ELLER KÖP 2 OLJOR OCH FÅ DEN BILLIGASTE TILL 25% RABATT

ALLMÄNNA VILLKOR

I. Allmänna Regler och Villkor

§ 1 Grundläggande Bestämmelser

(1) Följande affärsvillkor är tillämpbara på alla avtal som skrivs med oss som leverantör (Kazi Brother France) via hemsidan sunnamusk.de. Om inget annat överenskommits, motsägs inkluderingen av alla villkor som du kan ha använt.

(2) Den som avses som konsument i enighet med följande bestämmelser är varje fysisk person som sluter en laglig transaktion med ändamål som till övervägande del inte kan knytas till vare sig dennes kommersiella eller yrkesverksamma intressen. En företagare är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med laglig rätt som vid utförandet av en juridisk transaktion agerar i enighet med sin självständiga professionella eller kommersiella verksamhet.

§ 2 Avtalets ingående

(1) Avtalet gäller försäljning av varor.

(2) Så snart respektive produkt finns på vår hemsidan, ger vi dig ett bindande erbjudande där avtal ingås via varukorgssystemet online under de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via varukorgssystemet online enligt följande:

De varor som är avsedda för köp läggs i "varukorgen". Du kan använda knappen i navigeringsfältet för att ta fram "varukorgen" och göra ändringar när som helst.

Efter att ha gått till sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och fraktuppgifter, kommer beställningsuppgifterna att visas som en beställningsöversikt.

Om du använder en betalningsmetod för omedelbar betalning (t.ex. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) kommer du antingen att tas till sidan med beställningsöversikten i vår onlinebutik eller omdirigeras till hemsidan hos din betalningsleverantören

Om du vidarebefordras till din betalningsleverantör, anger du dina uppgifter enligt instruktion. Slutligen kommer beställningen att visas som en översikt på betalningsleverantörens hemsida direktbetalningssystemet alternativt efter att du har blivit omdirigerad tillbaka till vår onlinebutik.

Innan du lägger ordern har du möjlighet att kontrollera detaljerna i översikten, att ändra dem (genom att använda "tillbaka"-funktionen i webbläsaren) eller avbryta ordern.

Genom att skicka beställningen genom att trycka på knappen ("beställ med avgifter" eller liknande) accepterar du erbjudandet och ingår i ett juridiskt bindande avtal.

(4) All information i samband med att avtalet sluts, behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs sker via e-post. I vissa fall sker det automatiskt. Du måste därför se till att den e-postadress du har gett oss är korrekt, se till att e-postmeddelandet kan komma fram och framförallt se till att det inte förhindras av SPAM-filter.

§ 3 Bibehållanderätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en bibehållanderätt i den mån det gäller anspråk från samma avtalsförhållande. (2) Varorna förblir vår egendom till dess att det överenskomna priset har betalats.

§ 4 Garanti

(1) De lagstadgade garantirätterna gäller.

(2) Som konsument ombeds du kontrollera att varan är fullständig, kontrollera om det finn några uppenbara defekter eller transportskador så snart som möjligt efter leverans och att informera oss och frakföretaget om eventuella klagomål så fort som möjligt. Att inte följa detta har ingen effekt på dina lagstadgade garantianspråk.

§ 5 Lagval

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller lagen endast i den mån detta krävs enligt ofrivilliga bestämmelser i lagen skydd som beviljats i den stat där konsumenten har bor upphävs inte (förmånsprincipen). (2) Bestämmelserna i FN:s försäljningskonvention gäller inte uttryckligen

II. Kundinformation

1. Säljarens identitet

Kazi Brother France

25 Place de la Madeleine 75008 Paris

Företagsregistreringsnummer: 533 489 662

Alternativ tvistlösning:

Europeiska kommissionen har en plattform för tvistlösning online som sker utanför domstol (OS-plattform), som kan nås på https://ec.europa.eu/odr.

2. Information om slutande av avtal

De tekniska stegen för att ingå avtalet, slutande av själva avtalet och ändringssalternativen sker i enighet med reguleringarna "Ingående av kontrakt" i våra allmänna villkor (Del I.).

3. Avtalets språk, avtalstext lagring

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Vi sparar inte kontraktstexten i sin helhet. Innan beställningen skickas via varukorgssystemet online kan avtalet skrivas ut eller sparas elektroniskt med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. Efter att vi mottagit beställningen kommer beställningsdatan, information enligt lag nödvändig för distansavtal och de allmänna villkoren återigen att skickas till dig via e-post.

4. Nödvändiga egenskaper hos varan eller tjänsten

De nödvändiga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsten kan hittas i respektive erbjudande.

5. Priser och betalningsvillkor

5.1. Priserna som anges i respektive erbjudanden samt fraktkostnader representerar det totala priset. De inkluderar alla priskomponenter inklusive alla skatter som tillkommer.

5.2. Fraktkostnaderna ingår inte i priset som anges. Det kan hittas via en knapp på vår hemsida eller i respektive erbjudande, alternativt presenteras separat under beställningsprocessen och ska bekostas av dig, om inte fri leverans har utlovats.

5.3. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas under en knapp med samma namn på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

5.4. Om inte annat anges för de enskilda betalningsmetoderna ska den överenskomna summan betalas omedelbart.

6. Leveransvillkor

6.1. Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella restriktioner kan ses under en knapp med samma namn på vår hemsida eller i respektive erbjudande.

6.2. För dig som konsument är det lagstadgat att oavsiktlig förlust eller oavsiktlig skada av varan under transporten, först gäller när varan överlämnas till dig, oavsett om försändelsen är försäkrad eller oförsäkrad. Detta gäller inte om du privat har anlitat ett transportföretag som företagaren inte erbjuder eller någon annan person som ansvarar för transporten.

7. Lagstadgat ansvar

för defekter Ansvaret för defekter delas enligt "Garanti"-bestämmelsen i våra allmänna villkor (del I).

Dessa villkor och kundinformation har skapats av Händlerbunds jurister, som är specialiserade på IT-rätt, och kontrolleras regelbundet för att säkerställa juridisk överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarigt i det fall varningar utdelas. Du kan hitta mer information om detta på: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service.

senast uppdaterad: 27.10.2020

Your bag

Congratulations! Your order qualifies for free shipping You are 50 kr away from free shipping.
No more products available for purchase